Blog

The Complete List of Nguni Surnames or Clan Names

Information sourced from: http://ndzimuunami.blogspot.com/2012/08/general-list-of-nguni-surnames-or-clan.html

 

Following is a list of all Nguni groups in general, including amaZulu, amaHlubi, amaSwati, amaNdebele (north and south) and partly amaXhosa. This list was forwarded to me by e-mail by one Mthombeni in June 2012, stating that they are “all the Nguni” surnames, including Swati, Zulu, Ndebele, and some Shangaan. To avoid tempering too much with the list, I have left it almost as it was sent to me, leaving all the various repetitions in place. Those surnames we already know to be of Bukalanga or are names of animals or body parts are marked with an asterisk (*). They comprise about 3% of the list, and about 2.1% on the Xhosa list, showing a non-Nguni origin. See The Historiography of Southern Africa: Proceedings of the Experts Meeting held at Gaborone, Botswana from 7 to 11 March, 1977, “On the other hand one is struck by the fact that all these other groups observe totems to mark descent, and the Nguni, as a rule, do not” (Unesco 1980: Online). The list goes as follows:

[Please read in conjunction with Chapter Three of The Rebirth of Bukalanga - Who and What Actually Constitutes Bukalanga: A Re-Definition of Bukalanga vis-a-vis the Ndebele].

Bhembe Mashinini Guliwe Bhengani

Singo* Nyambawu Bhengu Ngcolosi

Bhuyeni Sigwaxa Biyase Khathini

Ziqubu Biyela Ntshangase Menziwa

Blose Ndelu Shinga Bophela

Hlomuka Ngidi Bukhosini Shenge

Sokwalisa Caluza Mguni Cebekhulu

Linda Nsele Cele Ndosi

Khumbuza Dubandlela Chamane Nzama

Wosiyane Chili Mdunge Chonco

Gambushe Chule Nxele Cibane

Shongololo Cindi Mahlaba Dimba

Dukada Fanisa Fenya Nkundlande

Dindi Mhlongo Mgabhi Njomane

Dladla Gadlela Vezi Ngazitha

Mgabadeli Mhlophe Dlamini Nkosi

Sibalukhulu Mlangeni Dlamlenze Galu

Nyamenja Dlomo Mkhabela Dinangwe

Bhelesi Dludla Cebisa Sikhakha

Dludlu Mtima Mzomba Sikhakhane

Dlungwana Nondaba Gagashe Zondi

Donda Ngonyama Masinga Thusini

Manqele Mzimela Dubazane Mwelase

Dube* Maqhama Khushwayo Nsizwakele

Shozi Duma Ntenga Mthombeni

Lwandle Dumakude Shange Dumisa

Gcwensa Ndimande Dunge Chiliza

Duze Seyama Fakazi Fakude

Fihlela Gabela Lindamkhonto Mnungwa

Gama Shabangu Mbokane Mdluli

Manyoni Gamede Mkholwa Sebenzekhaya

Mbede Gasela Gazu Sibiya

Gcaba Thembela Nombela Mbuso

Gumede Gcaleka Mthembu* Mvelase

Gcumisa Ngwazi Gcwensa Mzulwini,

Ndimande Gebashe Ngcaweni Mnguni

Gedeza Mnyandu Nongalaza Mpangazitha

Gina Mhlungu Magadlela Gininda

Nyembezi Shamase Goba Mbambo*

Magoza Gobhozi Nyuswa Ngcobo

Fuze Gule Malambule Nselenduna

Guma Siyaya Mangena Gumbi

Ndandali Mlotshwa Gumede Qwabe

Mnguni Khondlo Yeyeye Phakathwayo

Gwacela Mbili Mhlanga Gwagwa

Mlambo Qunga Mphephethwa Gwala , Nkondlwane Gwamanda Yenga, Sochumase

Hadebe Mthimkhulu Bhungane Hlabisa

Ngotsha Mdinwa Songiya, Somfula

Hlatshwayo: Mhayise, Mavuso, Swazi,

Cebisa Hlela: Madlula, Hangala,

Kunene Hlengwa: Mashasha, Thoyana

Hlongwa: Gabhisa, Mtumaseli, Lange,

Khawula, Gence Hlongwane: Ngwane,

Sangweni, Zikhali Hlophe: Thumbeza,

Myeni, Sameya Hlubi: Nkosi,

Ludonga, Mavuso Jali: Bhengu,

Ngcolosi, Dlabazane, Ngwane Jama:

Dlamini, Mzizi, Sijadu Jamile:

Nkamzwayo, Mehloluhlaza, Ntsele Jele:

Luvuno, Nonyana, Sokhwebula Jili:

Vilakazi Jiyane: Mkhathini, Magolwana,

Mahlinza Khaba: Ngobese, Mqungebe

Khambule: Mlotshwa, Mncube* Khanyeza:

Ngwane Khanyile: Ngwane Khathi:

Nandisa, Mbende, Sotobe, Phakathwayo,

Sibiya Khawula: Hlongwa, Gebhezi,

Ntombela, Ntanzi Kheswa: Nozulu,

Mpangazitha Khomo: Sibiya, Zamisa

Khoza: Mlotshwa, Msuthu, Ndlandla

Khubisa: Nkomo* Ncube* Khuboni:

Maseko, Simelane Khulu: Mbulaze,

Mntungwa Khuluse: Hlongwa, Gabhezi,

Mdindela Khumalo: Mabaso Khumbuza:

Cele, Ndosi Khuzwayo Gumede,

Mnguni Khwela: Ndulini Khwane:

Dlakela, Gugushe Kubheka: Khathide,

Sobote, Magononde Kunene: Madonsela,

Mtimande Kweyama: Vezi, Dladla

Lamula: Zinyane, Mthembu* Langa:

Sothole, Ngwane, Mcwaye Lembede:

Ndima Linda: Cebekhulu Lukhele:

Mdluli*, Nzimande Luthuli: Madlanduna,

Mshibe Luvuno: Malembe Mabanga:

Dlodlo, Langa, Mpangazitha Mabaso:

Mntungwa, Ndabezitha, Mbulazi Mabhena:

Musi, Mhlanya Mabizela: Mshengu,

Shabalala, Ndimande Mabika: Dinane,

Dinabantu Mabuya: Msibi, Ndlondlo,

Ngwenya*, Mntimande Mabuyakhulu: Ndiyema,

Mdotshana Mabuza: Ludonga Made:

Zimbu, Ngwane, Zimase, Mkhandlela

Madela: Longode, Ndaba, Hhoyiyane

Madiba: Shinga Madi: Ngalonde,

Madide: Phikela, Mawanda, Sompisi

Madlala: Mpumuza, Bhengu, Sishi,

Khabalidaka, Nodlomo Madondo: Mnguni,

Mnquhe Madonsela: Kunene , Mntimande

Maduma: Mthiyane Maduna: Mdlalose,

Nyanda Mafulela: Ndondakusuka Mafobo, Magagula: Mthombeni Magubane: Thole,

Nkomose, Sothole, Ndlandla Magutshwa:

Simelane Magwaza: Yengwayo Mahaye:

Nodanga, Ntombela, Ntanzi Mahlaba:

Mbunjwa, Nsukuza, Shengele, Cindi

Mahlalela: Maziya, Mcanco Mahlangu:

Mabhoko, Mbili, Phetha Mahlinza:

Jiyane, Zosongo, Mkhathini Mahlobo:

Sokhela, Nzuza Majola: Macingwane,

Mchunu Majozi: Mnqamu, Gwanyana, Mbhulangwe Makhanya: Duze, Mnguni,

Yeyeye Makhaye: Shombela, Mdeke,

Nyawokhulu Makhathini: Mncwabe Makhaza:

Luvuno, Sokhela Makhoba: Sengwayo,

Ncwane Makhunga: Phethela Malevu:

Vezi, Kunene , Ziqunde Malinga:

Mlotshwa, Vunisa, Zindela Maluleka:

Thomoyi Mamba: Nkosi Manana:

Ncusi, Mbuyise, Nkabinde, Ndimande

Manqele: Duyaza, Phakathi, Ndaba

Manyoni: Mlotshwa Manzi: Nonkululeko, Qomazitha, Nyokayebululu, Njinji Manzini:

Zungu Maphalala: Khoza, Mtimande,

Mavuso Maphanga: Gumede, Ginindza

Maphisa: Mlambo, Sishange, Mabhedla

Maphumulo: Mashimane, Doncabe, Zikode,

Cwalile Masango: Ntusi, Mdluli*

Maseko: Ngcamane, Khuboni Mashaba: Ngungunyana, Phoseka Mashinini: Guliwe,

Bembe, Cindi Masikane: Tiba

Masina: Mathebula, Mkholo Masinga:

Shobane, Njomane, Mangethe Masilela:

Mntambo, Mlondo Masondo: Nyambose,

Mpanza Masuku: Nhlane, Ndwandwe

Mathaba: Mcambi, Mbuyazi Mathe:

Ncanana, Thenjwayo, Mzilankatha Mathebela:

Nsele, Lindamkhonto, Mthembu,* Sodiza,

Ntongadli Mathebula: Masina, Mkholo,

Mthombeni Mathenjwa: Ndabezitha Mathunjwa:

Mvubu Mathibela: Msuthu Mathonsi:

Shekimbuya Mathwasa: Silangwe, Ntamonde

Mavundla: Bhembe, Mngwemkhulu, Mwelase, Thabekhulu Mavuso: Ludonga, Mshengu,

Shabalala Mayise: Phakathi, Nkomoye,

Nsele Mayisela: Mhayise, Jibela,

Mbonane Mazibuko: Mwelase, Manzezulu,

Nzima, Phuthini Mbamali: Mveni,

Thobeni, Nhlanhlampofu Mbambo* Goba,

Magoza, Mdunge Mbanjwa: Sokhela,

Magujwa, Dindela Mbatha: Shandu

Mbebe: Guliwe, Mashinini Mbeje:

Mbatha, Shandu Mbhele: Khuboni,

Godide, Ndlela Mbhense: Nsibande

Mbili: Khosini Mbokazi: Donda,

Sontuli, Hlumakazi Mbonambi: Mbuyazi,

Mabhodla Mbongwa: Mbuyisa, Makhubo

Mbongwe: Sondisa, Maphanga Mbotho:

Nsindane, Mtolo, Mshikela Mbuli:

Mlawula Mbuyisa: Mlotshwa, Sikhunyana,

Mbuyazi, Mbonambi, Dube* Mcambe:

Mathaba Mcanyana: Mayeza, Kholose,

Mshiyane Mchunu: Macingwane Mcoyi:

Gumede Mdaka: Nhlabathi, Mdomula,

Magezana Mdakane: Mlangatshe Mdladla:

Thumbela, Mwelase Mdlalose: Nyanda,

Maduna, Dikane Mdletshe: Ngomane,

Msindazwe Mdluli: Nyoka,* Lukhele,

Nzimande, Sikwayo Mdonswa: Nguse

Mdunge: Chiliza, Mwelase, Mbambo,*

Makhathini Memela: Gambu, Msuthu,

Nontuli Meyiwa: Msomi, Gasa

Mfeka: Mzimela. Mfusi: Thiyane

Mgcaleka: Mthembu,* Mvelase Mgenge:

Maphahla Mgobhozi: Mahlobo, Yeyeye

Mhlambo: Mngwengwe, Mzilankatha, Nyazitla

Mhlanga: Gwacela, Mbili Mhlangu:

Mhlongo: Njomane, Langeni, Makhedama, Khuyameni Dladla, Gadlela Mhlungu:

Mthiya, Mwelase, Ngwane Miya:

Mzizi Mjadu: Sonqandile, Mshikila,

Ndlela Mjwara: Mbelu, Mnangwe,

Gubeshe Mkhabela: Dlomo Mkhatshwa:

Nxumalo, Ndwandwe Mkhithi: Zaza,

Mkhokeleleki, Mbembe, Langa Mkhize:

Gubhela, Khabazela, Gcwabe Mkhonza:

Mhlongwane, Ngwane Mkhulisi: Mkhumbuzi:

Magaya, Cele Mkhungo: Lango,

Sodi Mkhwanazi: Nkwali, Ndonga,

Shamase, Mwelase Mlaba: Ximba,

Mabhoyi Mlambo: Gubhuza, Ndlanzi,

Magaye Mlangeni: Magasela, Sishiya,

Madondo, Mdephane, Linda Mlawu:

Nzamela Mlondo: Mgenge, Mntambo

Mncube:* Khambule, Mlotshwa, Mzilankatha

Mncwabe: Mpangazitha, Phakathi, Sishangwe,

Mjoji, Makhathini Mngadi: Madlokovu,

Ngema Mngoma: Cenge, Mkhongisa Mngomezulu: Dlakadla, Msuthu Mzimela,

Khonjwayo, Donda, Mfeka Mnikathi:

Gcwensa, Khaphela Mnisi: Mvulani,

Nkophe Mnomiya: Gininda, Shezi

Mnqayi: Mashiya, Linda Nsele

Mntambo: Mlondo, Vezi, Masilela,

Jiyane Mnyandu: Mpangazitha, Bhedleni

Mnyoni: Dlamane Motha: Mvulane

Mtolo: Nsindane, Mboko Mpanza:

Sandanezwe, Thabekhulu, Mavundla, Siwele,

Donda Mpila: Delwayo Mpofana:

Ntombela Mpungose: Khuba, Gawozi,

Phahla Mpunzana: Mpanza Mqadi:

Mbuyisa Msane/Msani: Vangisa, Mvuna,

Majoka Mseleku: Duma, Lwandle,

Mthombeni Msibi: Ndlondlo, Guliwe

Msimang: Thabizolo, Nonkosi Msomi:

Nyawose, Phingoshe, Gasa, Nomndayi

Msweli: Nxele, Seme, Nongalo

Mthabela: Chibi, Mlotshwa Mthalane:

Weza Mthanti: Mnyaka, Mthiyane,

Ntsele Mthembu:* Mvelase, Mkhulisi

Mthethwa: Jobe, Nyambose, Masondo*

Mthimkhulu: Hadebe, Makhulukhulu Bhungane Mthiya: Zubane, Mbatha Mthiyane:

Sokhulu, Luvuno, Zondo, Mazwi

Mthombeni: Magagula Mtshali: Hlabangane, Mantshinga, Magalela Dlangamandla Mvubu:*

Mgasela, Mdluli,* Mathunjwa Mvula:

Duma Mvuyana: Khumbuza, Cele

Myeza: Ndengezi, Msokazi, Mzukwuse,

Dimbane, Mpangele Mwandla: Nqumela,

Magange Msweli: Dubandlela Myeni:

Mzukase, Mnguni, Mzimela, Mziyankatha

Mzila: Mawewe Mzileni: Nyawose

Mzimela: Mnguni, Dimbani Mzizi:

Dlamini Mzobe: Lamula, Phohlo

Mzolo: Dlangamandla, Gasa, Mbungela

Mzoneli: Phingoshe, Msomi Mzulwini:

Gcwensa, Shozi, Ndimande Nala:

Gwija, Mhlophe Ncala: Njiki,

Maphanga Ncwane: Gwamanda, Dlamdaka,

Linda, Nomvuma Ncanana: Mathe,

Thenjwayo, Mzilankatha Ncongwane: Nkwakha

Ndaba: Manqele, Sibhene, Madela,

Mhlungu, Mthiyane Ndabandaba: Mahamba,

Sidlodlo, Mphephethwa Ndawo: Yamela,

Khoza, Khobeni, Mphahlwa Ndawonde:

Zitha Ndebele:* Mazankosi, Vanande

Ndima: Lembede Ndimande: Gcwensa,

Mzulwini Ndlala: Khezokhulu, Tukane,

Mlalane Ndlangamandla: Mphazima Ndlanzi:

Hadebe, Bhungane, Mthimkhulu Ndlanya:

Mjoli, Mbekwa Ndlela: Bayeni,

Sompisi, Godide, Mphemba Ndlovu:*

Gatsheni,* Boyabenyathi Nduli: Khwela

Ndulini: Khwela, Sithombo Nene:

Sithenjwa, Ngema Ngcamu: Mncube,*

Mzilankatha Ngcemu: Makhathini, Xulu,

Donda Ngcobo: Mavela, Fuze,

Mapholoba, Mbili Ngema: Mngadi,

Ntusi, Nene Ngiba: Mlungwana, Zikhungwini Ngidi: Hlomuka Ngobese:

Mqungebe, Donda, Mthinti Ngonini:

Mlawu Ngubane: Mbomvu Ngubeni:

Nkomo* Ngwenya:* Mtimande Ngwazi:

Zumbisa, Cele, Mbutho, Gcumisa

Nhlanhla: Mncube* Nhlapho: Sigegede,

Mwelase Nhleko: Mgilija, Mncwango Nhlengethwa: Msuthu Nkabinde: Mcusi,

Mzizi Nkonyeni: Chibini, Khanyayo

Nkosi: Dlamini Nkumane: Zitha

Nkwanyana: Zikode Njapha: Soduba,

Vabaza, Siyeshe Nogantshi: Dlamini,

Jamasijadu, Sitolotolo Nsele: Linda,

Hadebe Nsibande:* Goje, Mdlanyoka Nsibanyoni: Malambule Ntaka: Mzimela

Ntanzi: Khawula, Gebhezi, Mahlobo,

Ntombela, Zulu Ntenga: Duma

Ntombela: Mahlobo, Mpangazitha Ntuli:

Mphemba, Mbhele Ntshangase: Mgazi,

Biyela, Menziwa Ntshalintshali: Phathwayo

Ntshingila: Dlabane Ntshiza: Mtolo,

Dlangamandla Nxamalala: Zuma Nxasana:

Nonduma, Bele, Sikhonza Nxele:

Sweli, Semi, Msweli Nxumalo:

Ndwandwe, Mlaba, Mkhatshwa Nyandeni:

Gasela, Khukhuza, Mashobane Nyawo:

Dumakude, Mlaba Nyembe: Thwala,

Siwela Nyembezi: Nkwaliyenkosi, Shamase,

Mkhwanazi, Nkwali Nyide: Ndabase,

Mahulube Nyongwana: Nyuswa Ngcobo,

Fuze, Mapholoba Nzama: Zukula,

Chamane, Wosiyane Nzima: Phakathi

Nzimande: Mphephethwa, Mdluli,* Mdlobhiya, Mangcamane Nzimase: Sishi Nzuza:

Mshazi, Mahlobo Phakathi: Mncwango,

Sigagu, Juqula Phewa: Mvelase

Phoswa: Nyoni,* Gengeshe Phungula:

Mdlovu* Qwabe: Gumede Sabela/Sabelo: Gwamanda, Mdlumbi, Maphindela, Vezi

Sangweni: Hlongwane, Ngwane, Zikhali

Seme: Mbuyazi, Msweli Shabane:

Mboyisa, Mlinga Shabalala: Mshengu

Shabangu: Mbhele, Gama, Ntuli

Shandu: Mbatha, Mthiya Shange:

Dumakude, Mdima Shangase: Shuku

Shazi: Zindela, Cebekhulu Shelembe:

Maphalala, Mzamela Shezi: Dlaba

Shinga: Ndelu, Blose, Madziba

Shoba: Mpikela, Mathumba, Mjakada,

Nowanqa Shoyisa: Mnqayi Shozi:

Mthiya Sibaya: Thango, Gotsholo

Sibeko: Maziya, Mkhabela Sibisi:

Mahlase, Bhovungana, Gamede Sibiya:

Ndaba, Sotobe Sikhakhane: Mathula,

Nzimase Sikhosana: Ncama, Msamkhulu,

Somboni Sikobi: Ngwenya* Simelane:

Magutshwa Sithole: Mondise, Jobe

Siyaya: Guma, Mangena Sishi:

Nzimase, Mathenjwa, Ncwaba Nzuza,

Mahlobo Sokhulu: Mthiyane Thabethe:

Mangede Thango: Sibaya, Jiyane

Thela: Thembekwayo: Mhlabandlovu, Mtimande

Dlamane, Masina Thembela: Nombela,

Gcaba Thenjwayo: Nsibande, Gabadela

Thwala: Mnyamande, Nyembe, Motha,

Thusi: Sishange, Dlebenkomo, Mlotshwa,

Mfene* Thusini: Donda, Manqele,

Mnguni, Mlaba Wanda: Mathetha,

Mphankomo Wela: Yeye Weza:

Mthalane Kweyama, Mnembe Vilakazi:

Mphephethwa, Jili, Binda Vumase:

Sikhumbane, Mfumu Vumisa: Nkala*

Vundla:* Gigaba Xaba: Nonkosi

Xala: Gubulundu, Mbanjwa, Zizi,

Dlamini Xhakaza: Bhengu, Nondela

Ximba: Mlaba, Nondlela, Msuthu,

Thusi Xolo: Msuthu, Ntamonde,

Thusi Xulu: Makhathini, Gxabhashe,

Sonkophe, Jiba Yengwa: Gwamanda,

Sondini Yeni: Shibase, Zondi

Zaca: Msenti Majila Zakwe:

Cebisa, Mdlolo, Zama: Dingila,

Nombhoco, Gcugcwa, Wosiyane Zibani:

Zikhonjwa, Nontanda Zikhali: Sangwani,

Hlongwane, Ngwane Zincume: Mhlongo,

Njomane Zindela: Malinga, Mlotshwa,

Shazi, Cebekhulu Zimu: Mtuswa,

Mbhodwe Biyase, Khathini Zitha:

Ndawonde Zondi: Nondaba, Gagashe,

Luqe Zondo: Mthiyane Zubane:

Mthiya, Zikhonjwa Zuke: Mbhedu,

Bikelwayo Zulu: Mageba, Ndabezitha,

Sithuli Msholozi, Zungu: Manzini


XHOSA CLAN NAMES

Xhosa clan names (isiduko (sing.), iziduko (pl.) in Xhosa) are family names which are considered more important than surnames among Xhosa people. Much like the clan system of Scotland, each Xhosa person can trace their family history back to a specific male ancestor or stock. Mentioning the clan name of someone you wish to thank is the highest form of respect, and it is considered polite to enquire after someone’s clan name when you meet them. The clan name is also sometimes used as an exclamation by members of that clan. A few clan names of amaXhosa and related ethnic groups include:


1. Bhayi (Khetshe, Mkhumbeni, Msuthu – they belong to the amaVundle people).

2. Bhele (divides into several sub-clan groups: Dongo, Langa, etc.)

3. Cethe (ooChizama).

4. Cirha (ooNcibane, Nojaholo, Ntswentswe, Qhanqolo, Sihlobo SikaPhalo, Hlomla lidala lineempondo, MGcaleka).

5. Deyi

6. Debeza – OoDebeza, ngoJebe, Nonyanya, Nongoqo, Mbeka Ntshiyini Bathi uqumbile, Khonkcoshe Mbokodo engava mkwetsho (These are royalty in the Amampondomse group. Their main concentration is in the former Transkei, in Tsolo, Qumbu and Umthatha in the Eastern Cape.)

7. Dlamini (or Zizi,Jama kaSjadu, the clan name of Thabo Mbeki, an Mfengu subgroup)

8. Dlane

9. Dlomo (different lines, Thembu or Hlubi subgroups)

10. Dontsa - oNoDlidlu, oNoDlabathi, oSwahla, oMntungwa uNduku Mkhonto, uShembe, bath’ uDontsa akananyongo kant’ abay’bon’ uba igqunywe ngesbhadlalala so mhlehlo... (Hlubi clan)

11. Dosini

12. Duma (Nxuba)

13. Faku (Nyawuza, Thahla, Ndayeni, Mpondo, Hlamba ngobubend’amanz ekhona)

14. Gaba (Mngqosini, Mjobi, Thithiba, Cihoshe, Nozinga, Mnt’womlambo, Thikoloshe, Ndoko, Mbokodw'emnyama Kahili, Msuthu)

15. Gadluma

16. Ganu

17. Gcina, Helushe, Xhamela Ncancashe, Magwebulikhula, Malambedlile, Nokwindla, Thyopho

18. Gebe (a Bomvana clan name)

19. Gqunu

20. Gqwashu (with Khoikhoi ancestry)

21. Gxarha, Cwerha, Vambane, Mahlahla, Mlawu, Potwana (Mpodomise subgroup clan name)

22. Hegebe

23. Jola SingaMampondomse ngohlanga, oJola, oomphankomo, nomakhala, njuza, sthukuthezi, sithandwa mhla kukubi, hoshode, hakaha, mfaz’omabele made oncancisa naphesha komlambo

24. Jwarha (Mtika, Mazaleni, Jotela, Khatiti, Mnangwe, Mayarha, Mbelu, Ndabase, Bantw'abahle noba bapheth’ izikhali,

25. Khawuta

26. Khiwa (Khonjwayo, a Pondo clan)

27. Khumalo (Mfengu clan name)

28. Khwetshube (Mpondo clan name)

29. Kwayi (Ngconde, Togu, Ubulawi, Ngcond'oneentshaba, etc.)

30. Madiba (the clan name of Nelson Mandela, a Thembu. Important rulers and chiefs include Mthikrakra, Ngangelizwe, Dalindyebo, Joyi, Jumba, Sabatha, Buyelekhaya)

31. Maduna (Gubevu, Nokhala, an Mfengu clan name)

32. Mambi (Nxontsa, Xesibe, Bhulingwe, Mntshontsho, Khabakazi, Mnganu, Vuy’mambo, Sabela’ uyabizwa emazibukweni)

33. Manci (Mbali, Wabane, Tshitshis'intaba, Mdludla ka Bekiso, Zinde Zinde Zinemiqala)

34. Maya (omaya oyem yem osophitsho, omagwa, ongqolomsila, obhomoyi)

35. Mahlangu

36. Matshaya Mbathane

37. Mbanjwa

38. Mbatha

39. Mbotho

40. Mdlangathi: Mome mome Sirhama Somntwana, Juta

41. Mfene Lisa, Jambase, Hlathi, Buswayo, Canzi, Sanzanza

42. Mhaga

43. Miya, Gcwanini

44. Mjoli (Qubulashe, Wushe)

45. Mkhwemte Dabane Sgadi Mekhi Ntswentswe Fulashe Nojaholo Ncibane Qhanqolo Ntlokwenyathi Ngququ venge

46. Mpehle (Mpodomise subgroup clan name)

47. Mpemvu (a Thembu clan name)

48. Mpinga (Mawawa): the clan of Enoch Sontonga, author of "Nkosi Sikelel' iAfrika", part of National Anthem of Republic of South Africa.

49. Mtakwenda (Leta, Libele, Tyebelendle, Ngcwadi, Kwangeshe, Mentuko, Mboyi, Solizembe)

50. Mthunzi (Nyukwana, Homposhe, Njifile, Ntibane, Pepepe, Thambo lihlab’ elimzondayo, Qabel’ eliweni)

51. Mvulane (Ncilashe, Msuthu – they belong to the amaVundle people)

52. Mweli (Jili, Msingawuthi, Ngqambela, Sibakhulu, Ntlangwini's enebathat yaseMakhuzeni)

53. Myirha Mzondi Sampu Ziyeka (Ithambo lenyoka lihlaba elimzondayo)

54. Ncuthu

55. Ndaba (Tshibase, Bhadela, Mntungwa, Nonunu, Nomangcangca, Nogubela)

56. Ndala (Ndala ka Momamana, uMncotshe, Msunu Sdumbu, Thole, Ngxunga Smukumuku, Ndithinina )

57. Ndlovu Mntungwa Gengesi Malunga Mancoba (zidlekhaya ngokuswela umalusi)

58. Ngcitshane

59. Ngxongo

60. Ngwanya

61. Nkomo (Mntungwa, Khumalo – amaMfengu. They are originally Ndebele from Natal and arrived in as refugees in Thembuland in 1828 during the time of the Mfecane wars.)

62. Nkwali (Mfengu/Hlubi clan name: bhukula, Mkhwanazi, Nkwali ye Nkosi)

63. Nozulu (Kheswa, Mpafane, Mchumane, Mpangazitha, Macocobela, Mbanguba, Thukela)

64. Nqarhwane

65. Ntshilibe

66. Nxasana

67. Nxuba (Mduma, Rhudulu)

68. Nyawuza (Faku, Mpondo ruling line, chiefs including Faku, Sigcau, Bokleni, Ndamase)

69. Nzothwa

70. Mqadi Ngqwili Nondlobe,Ngcwina,

71. Qhinebe - Gqugqugqu, Zithonga-zthathu, Haha, Mlunjwa, Mkhomanzi, Duka namahlathi,konjanémnyama idlalémafini.

72. Qocwa (Zikhali Mazembe, Jojo, Tiyeka, Butsolo Beentonga Mbizana, Mabombo)

73. Qoma (Qomukuyitya, Nyoyela, Nwaba ndikwenze, Singqu, Sisiqobo eso)

74. Qithi (Ndinga, Zondwa, Thembu)

75. Mqwambi, Holomi

76. Qwathi - Iinkomo zikaXesibe, zikaJojo, zikaMtshutshumbe.

77. Rhadebe ndlebentle’zombini (amaHlubi)

78. Rhoyi

79. Sithathu – means "third" (the third Khoi-khoi ancestry clan) [oChisana, Khopoyi, Ndebe, Hasa,Lawu]

80. Sikhosana (Sirhama sidika izinja) by AD

81. Skhoji

82. Shiya

83. Sohobese

84. Sonani

85. Sukwini (with Khoi-khoi ancestry) – [Chwama, Dibashe ,Lawu'ndini, Nja-bomvu, Sandlala-ngca, Ithole loMthwakazi, Tiki ayivumi napokotho, umnqayi linqindi,imvaba yiketile]

86. Thangana (Krila, Rhaso, M'bamba, Bodlinja, Gobingca)

87. Thole (Gqagqane, Buzini, Ndlangisa, Mzimshe, Lwandle)

88. Tolo (Hlubi clan name – Dlangamandla, Mchenge, Mabhanekazi, Zulu, Vumbalempongo liyanuka)

89. Tshangisa (Zulu, Skhomo, Mhlatyana, Rhudulu, Nxuba, Mngwevu)

90. Tshawe (the ruling house among all the Xhosa. Chiefs include Hintsa, Sigcawu, Sarhili, Xolilizwe, etc.)

91. Tshezi (the ruling Bomvana clan of the Jalamba-Gambushe line, with European shipwreck ancestry)

92. Tshomane (with shipwreck ancestry, split from the ruling Nyawuza clan of the Mpondo)

93. Xesibe (AmaXesibe are a nation made up of several clans and tribes but their history is not well documented. Common clan names are: Nondzaba, Mbathane, Tshomela ka Matsho).

94. Xhamela (They are also called amaGcina, found in Thembuland).

95. Zangwa (Khwalo – amaMpondo) (Data on Xhosa clan names sourced from Wikipedia, Online).

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

ALETTA | Reply 03.01.2018 14.02

I would like to know about the Phakathi clans izithakazelo zabo they are the Swatis as they describe themselweves bathi nabezithakazelela bango mnguni

cebi | Reply 23.11.2017 13.05

i would like like to know more about the MKOKO . the clan name, just the history of the mkoko's and nationality and culture.

Phumlani | Reply 08.11.2017 07.55

Manyathela,Mwelase,Mthombo,Mbosa, Masina,Nkomzwayo

Sizwe Salaze | Reply 24.09.2017 12.44

I wanna if there is any clan name called mgwena

Florah | Reply 19.09.2017 23.15

Kindly send me more or any information in detail about my surname Manyathela

Nomfundo Makoma | Reply 06.09.2017 16.55

Igama lam nguNomfumdo Makoma. NdinguMyira. Ndicela ukwazi imvelaphi yamaYira, izithakazelo zawo kunye nendlela asiqagamshelana ngayo namaGcina

Mr Cecil Hodi | Reply 29.08.2017 20.19

I would like to know more about Hodi surname in detail.

Lizah | Reply 26.08.2017 22.34

I would like to know about the surnames of xesibe clans because my grandma is hiding it away from my siblings and myself

Ndlala | Reply 19.08.2017 08.37

Hi am Frans Ndlala I really need to know about Ndlala clan,originally where we come from,who we are.Am a third geration who need to draw a map up and coming one

Sonnyboy Mkhuma | Reply 03.08.2017 12.29

I gama lam ndigu Sonnyboy ndifuna ukwazi nge surname yakwa Dlovu kuba thina ekhaya singa ma xhosa.

See all comments

| Reply

Latest comments

Today | 11:08

Ngeke uhlezi umncane, you'll grow old and eventually change the way you are now in terms of appearance

...
21.01 | 20:27

Kusho ukuthini ukubamba ulimi

...
16.01 | 12:03

My surname z khondlo so I'm looking khondlo's clans anyone cn help me plz

...
13.01 | 07:15

Sidlala ngenkotha sidlala ngolimi

...
You liked this page
Hi!
Make your own website like I did.
It's easy, and absolutely free.
AD