Invitation

Mangw'amahle,

Ngokuyalelwa yiNkosi yaMangwe, uNdabezitha MPM Mazibuko waseSandlwana, niyaziswa ukuthi umgubo wokuvakashela ezizibeni zikaKhondlo uzokangoMqgibelo, 3 September 2011 from 07h00 to 12h00 eVryheid, ezizibeni. Niyamenywa.

Ngu Joe Mazibuko

Will you attend?

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

Mlungisi | Reply 03.04.2017 12.25

mawelase amahle ngifisa ukwazi ukuthi umwelase ndube jange mlozi niyamazi yini

Qeleqele kaNobhayi Mazibuko | Reply 10.07.2016 18.15

BoMzila kaMafu.
Angibingelele. Cha ngifisa ukwazi siyawugubha yini umgubho kakhokho wethu uKhondlo. Uma kwenzeka siya nini. Angikaze ngiye. Pls.

sandiso mfeka | Reply 09.05.2016 20.18

"EzikaSomandla ngihlala ngisikhihla" ngabe hlobo luni lweSimo sokukhuluma?

nkululeko | Reply 15.09.2015 13.36

NKULULEKO THUSI:Ngithanda ukubingelela kininonke nina abendlovu enamandla
ngingu muntukazana bengithanda futhi nginesi fiso sokwazi ngomlando wakwa thusi

Sizakele Mazibuko | Reply 10.09.2015 16.40

Mawelase amahle. ingabe likho yini I page lesizwa sa Mangwe ku facebook. I would to keep up with any gatherings. umuntu azokwazi kangcono ngomlando wase Mangwen

Zinhle Mazibuko | Reply 12.08.2015 19.45

BoMuna manginibingele. ngyafisa ukwazi ukuthi uzobanini umgubho wokuvakashela ezizibeni SoMuna ngyathanda ukudibana nesizwe sakithi kuzobe kungokuqala

thamsanqa mazibuko | Reply 03.10.2014 10.56

Ay MAWELASE ngibe nomuzwa wokuthi angi googlish le web ay ngincamile ngiyaziqhenya ngesibongo sami,ukuvakashela isiziba sikaKHONDLO ngisazohlela ngoba umfowethu unikule indlela.

muzi mazibuko 22.06.2015 21.01

Mfwethu phila mwelase omuhle bengisacela ungazise mase kuyiwa esizibeni kulonyaka kuzobe kungokuqala ukuya ngingajabula kakhulu

mqolothi MaZibuko 27.12.2014 10.46

Lindiwe Mazibuko | Reply 03.09.2014 20.12

Hawu mawelase amahle ake nisisize bo nathi kesiyobona lesisiziba sakithi sezimanga singene nasemgedeni kodwa ngizwa kuthiwa abesimame abangeni kodwa ngiyafisa

See all comments

| Reply

Latest comments

Today | 11:08

Ngeke uhlezi umncane, you'll grow old and eventually change the way you are now in terms of appearance

...
21.01 | 20:27

Kusho ukuthini ukubamba ulimi

...
16.01 | 12:03

My surname z khondlo so I'm looking khondlo's clans anyone cn help me plz

...
13.01 | 07:15

Sidlala ngenkotha sidlala ngolimi

...
You liked this page
Hi!
Make your own website like I did.
It's easy, and absolutely free.
AD