Izibongo nezithakazelo

Pictorial Representation

IZITHAKAZELO ZAKWAMAZIBUKO

Mazibuko,

Mwelase

Nzima,

Phuthini

Mzila,

Zikode

Ntsele

Khondlo

 

  Wena ongawelenga ngamazibuko ngoba umfula ugcwele

  Bathi abanye bewela ngamazibuko

  Wen` ubuwela ngesihlenga somfula

  Shumpu laqhasha lashumpuka

 

  Phuthini

  Ogaxise ubuhlalu obungalingananga koMamose

  Kodwa balingana koMtambose

 

 Mgabhi,

 ogabh` amafu angalingani phansi naphezulu

 Awubuhanguhangu

         Njingili ngokufulathela

  Nina bakaMashoba kaNkobeni eNgcaka

  Nina bakaPhuthini kaMangweni ePhasiwe

  Nina bakaGadeleni kaMphikeleli eSandlwana

  Nina baseMangweni!

 

Go to: http://zuluring.blogspot.com/p/izithakazelo_11.html ukuze uthole izithakazelo zezinye izibongo
Izithakazelo zethu

Izibongo 1

Mangw' amahle!

Nina,
oMwelase,
oNzima,
oPhuthini,
oMgabhi,
oManzezulu!

Ngisho nina zizukulu zikaNkobeni,
nina bakwaMzila.

Nina Mawelase angaweli ngamazibuko,
awela ngezihlengele zomfula,

Nina oMgabhi ngamafu aphansi,
ngoba aphezulu ahamba ubuhalahala.....
uButho LamaNgwe, mhla kungcoywa uNdabezitha MPM Mazibuko eSandlwana

Izibongo zeNkosi uMbhekiseni Mazibuko

MaNzima,

Mawelas' amahle,

Nina bakaMgabhi waMafu
awalingani nawaphansi, nawaphezulu;

Nina bakaZikode kaLanga;

Nina bakaMashoba kaNkungw'ebilayo;

Nina bakaMagod'aluvuno;

Nina bakaBhoqo ziyawudla,ziyawusingila
amagudwan'angasoze afelwayo;

Nina benyathi yakithi emanxeba,
ekulala yangangamanz'emifula,
ebekuvuka yangangezintaba;

Uvemvan'olumashob'alubhadu,
engithe ngiyaluthinta mina mfana, njengowakhona lwahwaqabala;

Unyamanambana,
usoka lezintombi kwakungezakwaNokhasela;

Umgadi kagadanga kwelikaMageba nelikaPhungashe,
bewudl' izikhomo, bewudl'amadoda;

Uhele abambon'ukwela ezintabeni,
uthe esemathunzini wanyamalala!

Izithakazelo


Amanye Amangwe aphefumule kanje: 


13:52 how do u relate 2 uMazibuko by the way?
Isiduko sam ngu Mazibuko, Mdakana, Mlambo but my surname ngu Marubelela
History tells me that Marubelela, Mdakana, Mlambo and Vundisa were all sons of one person Mazibuko hailing from Escort/New Castle, but through the dingaan and boer wars they moved to different patrs of the country, with Marubelela and Vusida building his clan as a Hlubi in the basotho parts of eastern cape. Mdakane moved to the northern parts of Natal and Mlambo moved to Swaziland. That is how the family grew apart.Others from Facebook


Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

Zuko | Reply 16.01.2018 12.03

My surname z khondlo so I'm looking khondlo's clans anyone cn help me plz

Bongani Mazibuko the Son of Jabulan | Reply 27.11.2017 10.09

it is great pleasure to me as one of grand son of this surname to know more about our original. It is a high time to share this information with m family.

Joseph Mzwakhe Mazibuko | Reply 14.10.2017 22.31

Kazi ukube ngangingeyena umanzezulu ngabe ngingowakwabani

Nkosingiphile Mazibuko | Reply 06.05.2017 20.43

wow ngiyabonga kakhulu. masingakhohlwa lapho sibuyakhona! I so wish this website can be published on TV so that the upcoming generation can learn more about their culture. Im a graphic designer currently stay in Cape Town. I was working on a project ab

Jabulani khuhlase | Reply 12.04.2017 12.50

Pls ngicela ningisize ngoba ngifana nengane edukile, izithakazelo zakwa Khuhlase angizazi, ngicela usizo, nginguJabulani khuhlase

Finn Phineas Mazibuko | Reply 23.07.2016 13.32

Born and bred amongst the Tsonga. My grandmother use to say Mwelase. I could'nt understand. I would love to meet some of my clan and gain more understanding.

Sandile Mungwe | Reply 18.06.2016 14.51

Mungwe s falling under mazibuko or zwane now I m confused whe I belong cos I m a Mungwe but zwane a first son was Mungwe and now mazibukos involve Mungwe

Jabu Titus Mazibuko | Reply 31.05.2016 14.51

Mangwe amahle bengicela ukwazi ukuthi ukhona yini owazi u makenke Jacob Mazibuko owaye zalwa eMangweni kwesika Mjwayeli omunye udade u Nondlela

Lerati | Reply 24.08.2015 15.27

hello,
I am giving birth to Mazibuko girl,
as a mother I wanted to give her a unique
name that is related to her culture.
Can you suggest one please

Erick Sandile Mazibuko 19.11.2016 06.49

Zamakhondlo

See all comments

| Reply

Latest comments

Today | 11:08

Ngeke uhlezi umncane, you'll grow old and eventually change the way you are now in terms of appearance

...
21.01 | 20:27

Kusho ukuthini ukubamba ulimi

...
16.01 | 12:03

My surname z khondlo so I'm looking khondlo's clans anyone cn help me plz

...
13.01 | 07:15

Sidlala ngenkotha sidlala ngolimi

...
You liked this page
Hi!
Make your own website like I did.
It's easy, and absolutely free.
AD