Diary

Clan Meeting with UniZulu Researchers

Saturday, 26 March 2011

I received the following SMS from uNdabezitha MPM Mazibuko:

Mawelas'amahle, kuyaphuthuma kakhulu! Uphiko lweNyuvesi yakwaZulu luqoqa umlando wezibongo ngokwehlukana kwazo ukuzelolulwazilugcinelweizizukulwane. Phakathi kwezibongo ezingu-17, noMazibuko uphakathi kwazo. Okwamanje ngizama ukuhlanganisa usuku engizobapha lona nokuthi Amangwe ngokwehlukana kwawo ameleleke. Izinsuku engicabanga ukuthi zingasivuna sonke izimpelasonto. Ngalokho nangokwami nginempelasonto yamhlazi 26/27 kuMashi endaweni esazohlonzwa nokuyokwenza sindawonye samukelane kowezi 2011. Mawelase!!!

I request that all those who would want to contribute to this historic occassion must please confirm that they will attend.

Monday, November 11

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

Psychic zando | Reply 23.07.2016 16.59

Accurate psychic with quick results , www.psychiczando.com

Lizwi Mtumtum | Reply 02.02.2016 17.07

Mangwe amahle, ndifuna ukujoin(a) iGauteng Mazibuko Branch, ndingathetha nabani.

Fanakayise kaMlokothwa Sithole | Reply 12.05.2015 11.21

Imvelaphi kaSithole, Kuzwakala ukuthi kwatholakala ibhungu emgedeni, elanikezwa igama likasithole. Akuveli ukuthi lalingubani, wakuphi. Abazali balo ngobani?

Fanakayise Johannes Sithole 25.02.2016 10.13

Empeleni nami ngiyadideka ngoba kukhona amaNdebele aseTransvaal okutholakala uSithole Masangani emhlangeni, uMzilikazi engakasuki KwaZulu no Shaka engakazalwa.

Mdu Shamase | Reply 11.05.2015 14.30

Ngiyabingelela. Bengicela ukwazi ukuthi uShamase, uMwelase, uMazibuko kanye noMkhwanazi bahlobene kanjani.
Ngiyabonga

Sanele Nkosinathi Malevu | Reply 07.05.2015 15.46

I would like you to help me with the Malevu's history and there clan names plese

Thokozani Mdlolo | Reply 16.03.2015 13.49

Ngicela ningisize ngemvelaphi yakwa Mdlolo

Ngiyabonga

Bonga Twala | Reply 15.01.2015 17.08

Ngithanda ukubuza ukuthi ukhona yini umehluko phakathi kwesibongo uThwala no Twala nanokuthi imvelaphi yazo ibuya kuphi

Siphesihle | Reply 13.08.2014 18.03

bengisacela ulwazi nendabuko yesibongo sakwa Yeni. Engikwaziyo qha izithakazelo ezithi Shibase, Mghabhazi.

Nonkululeko Nkonyane | Reply 25.06.2014 20.37

I want to know about the history of my clan name Nkonyane

See all comments

| Reply

Latest comments

Today | 11:08

Ngeke uhlezi umncane, you'll grow old and eventually change the way you are now in terms of appearance

...
21.01 | 20:27

Kusho ukuthini ukubamba ulimi

...
16.01 | 12:03

My surname z khondlo so I'm looking khondlo's clans anyone cn help me plz

...
13.01 | 07:15

Sidlala ngenkotha sidlala ngolimi

...
You liked this page
Hi!
Make your own website like I did.
It's easy, and absolutely free.
AD